^W górę...

Wypożyczalnia Samochodów Kielce

WYNAJEM BEZGOTÓWKOWY - NIEODPŁATNE AUTO ZASTĘPCZE


Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks cywilny art. 361, 363 i 415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24.03.2000 r. DU nr 26 poz. 310 w sprawie OC) ubezpieczyciel w zakresie OC zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody.
Jeśli Twoje auto uległo uszkodzeniu z winny innego uczestnika ruchu drogowego to zgłoś się do nas. Udostępnimy Ci samochód zastępczy już od chwili powstania szkody. W świetle obowiązującego prawa, na wystawcy polisy OC sprawcy ciąży obowiązek naprawy szkody. Całość wynajmu rozliczona bedzie bezgotówkowo z polisy OC sprawcy, bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia. Wynajem samochodu zastępczego może rownież nastąpić w przypadku gdy na Twoje auto spadł np. element elewacji budynku, wjechałes w dziurę w jezdni lub Twoje auto zostało uszkodzone w inny sposób nie z  Twojej winy.
Z naszych usług może skorzystać osoba prywatne nie prowadząca działalności gospodarczej jak i firma. Zastępczy środek transportu przysługuje bez względu na to w jakim celu użytkowałes dotychczasowy pojazd - również nie ma dla nas znaczenia w jakiej firmie ubezpieczony jest sprawca zdarzenia.


Pamiętaj!!! W myśl zapisów KODEKSU CYWILNEGO jeśli ktoś pozbawił Cię możliwości korzystania z własnego środka trnasportu (inaczej Twojej własności) ma obowiązek naprawy szkody - ten obowiązek przejmuje wystawca polisy ubepieczeniowej. Oprócz naprawy samochodu, również PRZYSŁUGUJE CI ZASTĘPCZY SAMOCHÓD na czas unieruchomienia Twojego auta.

 

 

 

*   WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW   *   POMOC DROGOWA   *